Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
Sosnowica, gmina z duszą - wspólne pasje nas poruszą

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy z projektem „Sosnowica, gmina z duszą - wspólne pasje nas poruszą" przystąpił do programu dotacyjnego Narodowego Centrum...

Dotacje
Kulturalny Miechów

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie to kolejna placówka, która dołączyłą do grona beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" w 2022 roku. Dzięki...

Dotacje
KALEJDOSKOP - nasza barwna kultura w GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach to instytucja ściśle współpracująca z lokalną społecznością, mająca na względzie jej potrzeby i oczekiwania. Aby jeszcze lepiej zrozumieć...

Dotacje
Marzenia do spełnienia

"Marzenia do spełnienia" to inicjatywa podjęta przez Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim w 2022 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu...

Dotacje
Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic

"Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Placówka była beneficjentem programu "Dom...

Dotacje
Kultura wspólna sprawa

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki w 2022 roku znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". W ramach uczestnictwa w programie...

Dotacje
Kultura pod strzechami - pokaż swój potencjał!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim wziął udział w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", realizując projekt zachęcający mieszkańców gminy do...

Dotacje
Wielkie otwarcie kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli dzięki uczestnictwu w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" zrealizował w 2022 roku projekt "Wielkie otwarcie kultury"....

Dotacje
Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie przystąpił do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" z projektem „Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta".

Dotacje
Trzynaście kroków kultury

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury dołączyła również gmina Suchożebry, a dokładniej Gminny Ośrodek...

Dotacje
Masz pomysł - działaj

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021” zdecydowało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom...

Dotacje
Poznajemy siebie

W ramach uczestnictwa w programie dotacyjnym „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku zrealizowało projekt „Poznajemy siebie"....