Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Wielkie otwarcie kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli dzięki uczestnictwu w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" zrealizował w 2022 roku projekt "Wielkie otwarcie kultury"....

Dotacje
Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie przystąpił do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" z projektem „Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta".

Dotacje
Trzynaście kroków kultury

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury dołączyła również gmina Suchożebry, a dokładniej Gminny Ośrodek...

Dotacje
Masz pomysł - działaj

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021” zdecydowało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom...

Dotacje
Poznajemy siebie

W ramach uczestnictwa w programie dotacyjnym „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku zrealizowało projekt „Poznajemy siebie"....

Dotacje
ROK-owania 2021

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate" opracował projekt pn. „ROK-owania 2021” w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+...

Dotacje
SUSIECKA STUDNIA ŻYCZEŃ KULTURALNYCH - II edycja

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu po raz kolejny przystąpił do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Dotacje
"Dobre Nowiny" post-covid'owa inicjatywa sportowo-kulturalna

Gminny Ośrodek Kultury Perła chcąc poznać potrzeby i oczekiwania kulturalne mieszkańców Nowin, został beneficjentem programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
Kultura OD-NOWA

„Kultura OD-NOWA" to inicjatywa zrealizowana w 2021 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach uczestnictwa w programie "Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021"....

Dotacje
Więcej kultury - więcej tlenu

Dąbrowski Dom Kultury także postanowił podjąć działania na rzecz propagowania kultury! Udział w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
Puls kultury - Piekary Śląskie

Dzięki uczestnictwu w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury w Piekarach...

Dotacje
Dialogiem i działaniem zmieniamy świat

Dołączenie do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" umożliwiło Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie pogłębienie dialogu odnośnie kultury...