Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Wszyscy tworzymy kulturę

W ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie przeprowadził diagnozę potrzeb kulturowych mieszkańców i mieszkanek gminy.

Dotacje
Dla nas kultura

Kolejnym beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" zostało Gminne Centrum Kultury w Żmudzi z projektem pn. „Dla nas kultura".

Dotacje
Ornontowice Nowych Idei 2.0

To nie pierwsza inicjatywa, jakiej podjęło się ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022". Placówka...

Dotacje
Kultura OdNowa. Zróbmy to razem!

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach w ramach udziału w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" zrealizował w 2022 roku projekt "Kultura OdNowa. Zróbmy to...

Dotacje
Generalnie Lokalnie - odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu to kolejna instytucja, która w 2022 roku skorzystała z programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego przez Narodowe...

Dotacje
Sosnowica, gmina z duszą - wspólne pasje nas poruszą

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy z projektem „Sosnowica, gmina z duszą - wspólne pasje nas poruszą" przystąpił do programu dotacyjnego Narodowego Centrum...

Dotacje
Kulturalny Miechów

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie to kolejna placówka, która dołączyłą do grona beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" w 2022 roku. Dzięki...

Dotacje
KALEJDOSKOP - nasza barwna kultura w GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach to instytucja ściśle współpracująca z lokalną społecznością, mająca na względzie jej potrzeby i oczekiwania. Aby jeszcze lepiej zrozumieć...

Dotacje
Marzenia do spełnienia

"Marzenia do spełnienia" to inicjatywa podjęta przez Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim w 2022 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu...

Dotacje
Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic

"Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Placówka była beneficjentem programu "Dom...

Dotacje
Kultura wspólna sprawa

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki w 2022 roku znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". W ramach uczestnictwa w programie...

Dotacje
Kultura pod strzechami - pokaż swój potencjał!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim wziął udział w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", realizując projekt zachęcający mieszkańców gminy do...