Kultura w Centrum Kultury

Date of publication: 28.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Brzeskie Centrum Kultury dołączyłodo grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Kultura w Centrum Kultury".

Kultura w Centrum Kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu badanie diagnostyczne mieszkańców

BCK postanowiło zbadać świadomość mieszkańców miasta i gminy na temat znajomości ich oferty kulturalnej. Wśród reszty badanych zagadnień znalazły się również oczekiwania, potrzeby i potencjał kulturotwórczy lokalnej społeczności. Wynikiem przeprowadzenia tego typu diagnozy było uzyskanie odpowiedzi na pytania jak i dlaczego mieszkańcy korzystają z rozwiązań oferowanych przez instytucję. Udało się także rozpoznać grupy społeczne wymagające dodatkowego wsparcia w aktywizacji kulturalnej.

Końcowym etapem pierwszej części projektu było opracowanie raportu podsumowującego diagnozę, który przeczytać możecie poniżej. Wnioski płynące z diagnozy posłużyły za podstawę do przeprowadzenia kolejnej części przedsięwzięcia, jakim było ogłoszenie konkursu na najlepsze inicjatywy oddolne mieszkańców i mieszkanek. Przy wyłanianiu zwycięzców, szczególną uwagę zwrócono na to, czy pomysły faktycznie  opdowiadają potrzebom społecznym oraz czy wykorzystują w pełni zasoby Brzeskiego Centrum Kultury.