Wspólne działania

Search form as part of: Wspólne działania
Platforma kultury i inne programy NCK
 

Platforma Kultury to stworzony przez Narodowe Centrum Kultury interaktywny portal poświęcony kulturze i edukacji kulturalnej – pierwszy portal w polskim internecie będący kompendium...

European Network of Cultural Centers
 

European Network of Cultural Centres (ENCC),  czyli Europejska Sieć Ośrodków Kultury rozpoczęła swą działalność w Belgii w 1994. 

Forum Kraków
 

Forum powstało z inicjatywy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej, jako jeden z efektów Kongresu Kultury Polskiej. Jest...

Konferencje
 

Partnerstwo lokalne
 

Jednym z ważnych elementów programu Dom Kultury+ jest zachęcenie Państwa do działania w ramach partnerstwa lokalnego.

Stowarzyszenie dyrektorów samorządowych instytucji kultury
 

Organizacja pozarządowa utworzona 12 lutego 2014 roku przez szefow domów i ośrodków kultury, bibliotek i muzeów z terenu Dolnego Śląska. Jej główne cele to: reprezentowanie interesów...

Wędrujące forum kultury „Dolny Śląsk”
 

Instytucje kultury z Dolnego Śląska udowadniają, że inicjatywy oddolne w połączeniu z korzyściami płynącymi z udziału w programie Dom Kultury + mogą dać wspaniałe efekty.

Wielkopolska Rada Kultury
 

Wielkopolska Rada Kultury jest dobrowolnym forum skupiającym dyrektorów i przedstawicieli instytucji i placówek kultury z terenu Wielkopolski. Powstała w 2011 roku w Śremie.

Zachodniopomorskie forum kultury
 

Zachodniopomorskie Forum Kultury powstało pod auspicjami Forum Kraków i zaczęło regularnie się spotykać od sierpnia 2011 roku. Podczas spotkań dyskutuje się na tematy najbardziej aktualne...