Date of publication: 21.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Dzięki uczestnictwu w programie „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2022", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim zrealizował projekt „Idzie nowe!".

Idzie nowe!
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestniczki dzielące się swoimi pomysłami

Inicjatorzy projektu zdecydowali się przeprowadzić diagnozę potencjału kulturotwórczego i pomysłów społeczności lokalnej, która umożliwiłaby zwiększenie współpracy GOK w Ustroniu Morskim z mieszkańcami. Dzięki diagnozie realizowanej wśród różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami), udało się nawiązać stałe relacje z mieszkańcami zainteresowanymi rozwojem kulturalnym gminy.
W procesie badawczym zastosowano zarówno klasyczne metody diagnostyczne tj. analiza dokumentów i danych gromadzonych przez instytucję, kwestionariusz, konsultacje społeczne, jak i aktywizująco-animacyjne (m.in. „Drzewo Marzeń", „Kupon diagnostyczny", Pytanie „Na sznurku", „Budowanie mapy zasobów"), aby w luźnych warunkach uzyskać potrzebne informacje. Dla wszystkich uczestników projektu zorganizowane zostało także szkolenie pn. „Jak przygotować się do realizacji inicjatywy?", aby wesprzeć i dać impuls do działania beneficjentom diagnozy.

Poniższy raport prezentuje wyniki działań, jakie w ostatnim czasie przeprowadził Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.