MY w kulturze - inicjatywy lokalne w gminie Rzezawa

Date of publication: 28.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "MY w kulturze".

MY w kulturze - inicjatywy lokalne w gminie Rzezawa
Fot. zdjęcie z realizacji projektu plansze z potrzebami kulturalnymi mieszkańców

W ramach projektu przeprowadzono dokładną diagnozę potencjału kulturotwórczego wśród lokalnej społeczności. Udało się to zrobić dzięki szeroko zakrojonej współpracy z miejscowymi liderami, przedstawicielami grup formalnych i nieformalnych, zaprzyjaźnionymi instytucjami i osobami zaangażowanymi w gminne życie kulturalne. Realizacja tego zadania pozwoliła placówce dokonać analizy środowiska pod kątem potrzeb i oczekiwań, a także uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie działania powinno podejmować GCKCziS, aby docierać do jak największej liczby odbiorców i długotrwale zaktywizować mieszkańców w rozwój wartościowych inicjatyw. W trakcie procesu diagnostycznego zdecydowano się wzbogacić i otworzyć instytucję przede wszystkim dla tych, którzy do tej pory nie korzystali z oferty kulturalnej GCKCziS.

Więcej o całym projekcie, gminie i jej mieszkańcach przeczytać możecie w poniższym raporcie.