Dzieje się w Gminie Czyżew!

Date of publication: 21.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączył Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, realizując projekt pn. „Dzieje się w Gminie Czyżew!".

Dzieje się w Gminie Czyżew!
Fot. zdjęcie z realizacji projektu festyn dla mieszkańców gminy Czyżew

GOK w Czyżewie, kierując się ideą nawiązania i pogłębienia współpracy z mieszkańcami gminy, przeprowadził diagnozę skupiającą się na potencjale kulturotwórczym lokalnej społeczności. W ramach badania diagnostycznego inicjatorzy mieli szansę zapoznać się bliżej z pomysłami na działania w zakresie kultury, a tym samym z konkretnymi potrzebami mieszkańców. Poprzez liczne rozmowy, spotkania, festyny i ogólną wymianę opinii, wzmocniła się także integracja lokalnej społeczności, będąca kluczowym elementem w pomyślnej realizacji całego projektu. Placówka lepiej poznała swoich odbiorców, odkrywając chociażby ich ciekawe pasje czy talenty. 
Całokształt działań podjętych w gminie ma mieć efekt długofalowy, korzystnie wpływając na modyfikację oferty GOKu, która z kolei przekłada się na aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym jeszcze większej ilości osób.

Więcej o całym projekcie, gminie i jej mieszkańcach przeczytać możecie w poniższej diagnozie.