Kultura w waszych rękach

Date of publication: 28.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Podhorcach dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Kultura w waszych rękach".

Kultura w waszych rękach
Fot. zdjęcie z realizacji projektu zbieranie ankiet i pomysłów w ramach diagnozy

Zadanie dotyczyło organizacji spotkań informacyjnych i kampanii promocyjnej w różnych sołectwach gminy Tomaszów Lubelski w celu przeprowadzenia diagnozy lokalnej społeczności. Bazowało na dwóch głównych elementach: rozmowach i wywiadach z mieszkańcami oraz internetowej ankiecie, która była dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy, specjalna komisja wybrała najbardziej intrygujące propozycje na organizację wydarzeń kulturalnych, które zaproponowali mieszkańcy gminy. Do projektu włączono członków różnych stowarzyszeń, Koła Gospodyń Wiejskich, chóry, Środowiskowy Dom Samopomocy, seniorów, dzieci, młodzież oraz innych reprezentantów społeczności lokalnej.