Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Kultura Bolków - aktualizacja oprogramowania

"Kultura Bolków - aktualizacja oprogramowania" to projekt zrealizowany w 2021 roku przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bolkowie (instytucja powstała w tym samym roku z...

Dotacje
Z kulturą na "TY"

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku to kolejna placówka, która znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego...

Dotacje
"Kulturalna giełda inicjatyw - zróbmy to razem!"

"Kulturalna giełda inicjatyw - zróbmy to razem!" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie....

Dotacje
Barczewskie Inicjatywy Lokalne

W ramach uczestnictwa w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zrealizowało projekt...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Luzino

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie to kolejna instytucja, która w 2022 roku dołączyła do grona beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego...

Dotacje
Jesteś u siebie!

"Jesteś u siebie!" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie. Placówka znalazła się w gronie beneficjentów programu...

Dotacje
Gniewski Inkubator Kultury

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, chcąc zachęcić mieszkańców miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu miejscowej kultury, dołączyło do programu dotacyjnego...

Dotacje
W Kozielicach z Domem Kultury na plus!

"W Kozielicach z Domem Kultury na plus!" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. Inicjatywa miała miejsce dzięki udziałowi placówki w...

Dotacje
Rawskie inicjatywy lokalne

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury dołączyła również gmina Rawa Mazowiecka, a dokładniej działający od...

Dotacje
Kultura tu i teraz

Dzięki uczestnictwu w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" Centrum Kultury i Sportu w Postominie zrealizowało w 2022 roku projekt "Kultura tu i teraz". Organizatorem...

Dotacje
Nurt na kulturę w gminie Płośnica

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy zaprosiło mieszkańców gminy do wspólnego tworzenia kultury w regionie w ramach udziału w programie dotacyjnym Narodowego...

Dotacje
Tkalnia Inicjatyw - od pomysłu do sukcesu

"Tkalnia Inicjatyw - od pomysłu do sukcesu" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie. Placówka znalazła się w gronie...