Date of publication: 28.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

W ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" przeprowadzono diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców i mieszkanek gminy wiejskiej Jedwabno. Badania te miały na celu poszerzanie dostępu do kultury, tworzenie warunków sprzyjających współpracy i pobudzających aktywność w przestrzeni kultury.

Fabryka kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy podczas spotkania

Projekt „Fabryka kultury" skierowano do wszystkich grup wiekowych, jednak szczególną uwagę skupiono na zbadaniu dorosłych (najbardziej nieobecnych w lokalnej kulturze) oraz seniorów (wykazujących największy potencjał). Diagnoza została przeprowadzona prz pomocy standardowych narzędzi, tj. wywiady grupowe, sondaż czy dane zastane. Posłużono się także interaktywnymi metodami badawczymi. Do badania włączono sołectwa, lokalne zakłady pracy oraz zespół szkół.
W przeprowadzenie diagnozy zaangażowano pracowników placówki, co w pozytywny sposób wpłynęło na ich integrację ze społecznością lokalną, a także wzmocniło wizerunek Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie jako instytucji otwartej, stwarzającej przestrzeń do wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów. 

Więcej o całym projekcie możecie dowiedzieć się z poniższego raportu.