Wkręceni w kulturę

Date of publication: 28.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Wkręceni w kulturę".

Wkręceni w kulturę
Fot. zdjęcie z realizacji projektu spotkanie informacyjne z mieszkańcami

Zadanie polegało na przeprowadzeniu diagnozy kulturalnej mieszkańców miasta i gminy Pakość. Inicjatorzy chcieli w ten sposób odkryć i rozwinąć kapitał kulturowy lokalnej społeczności. Badania diagnostyczne zostały przeprowadzone metodyką opracowaną przez doświadczonych badaczy kultury z wykorzystaniem analizy danych zastanych, badań etnograficznych i moderowanego warsztatu projektowego.

W wyniku podjętych działań udało się poznać bariery utrudniające aktywne angażowanie się mieszkańców we współtworzenie kultury, odkyto możliwości nawiązania bardziej wartościowych relacji, a także nowe płaszczyzny do współpracy. Informacje zdobyte poprzez diagnozę wykorzystano w drugiej części zadania jako rekomendacje co do projektowania i realizacji inicjatyw kulturalnych.

Więcej informacji na temat działań podjętych przez OKiT w Pakości, można znaleźć poniżej.