Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
ROK-owania 2021

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate" opracował projekt pn. „ROK-owania 2021” w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+...

Dotacje
SUSIECKA STUDNIA ŻYCZEŃ KULTURALNYCH - II edycja

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu po raz kolejny przystąpił do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Dotacje
"Dobre Nowiny" post-covid'owa inicjatywa sportowo-kulturalna

Gminny Ośrodek Kultury Perła chcąc poznać potrzeby i oczekiwania kulturalne mieszkańców Nowin, został beneficjentem programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
Kultura OD-NOWA

„Kultura OD-NOWA" to inicjatywa zrealizowana w 2021 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach uczestnictwa w programie "Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021"....

Dotacje
Więcej kultury - więcej tlenu

Dąbrowski Dom Kultury także postanowił podjąć działania na rzecz propagowania kultury! Udział w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
Puls kultury - Piekary Śląskie

Dzięki uczestnictwu w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury w Piekarach...

Dotacje
Dialogiem i działaniem zmieniamy świat

Dołączenie do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" umożliwiło Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie pogłębienie dialogu odnośnie kultury...

Dotacje
Razem ku kulturze

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zostało kolejnym beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021".

Dotacje
Zrób to z nami - Podkowiańskie Inicjatywy Lokalne

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021” postanowiło na nowo przyjrzeć się życiu kulturalnemu w mieście.

Dotacje
Prawdziwy Dom Kultury

Tucholski Ośrodek Kultury zrealizował w 2021 projekt „Prawdziwy Dom Kultury". Akcja odbyła się dzięki uczestnictwu placówki w programie „Dom Kultury+...

Dotacje
Centrum Inicjatyw Twórczych

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie wyszło naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przystępując do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury, „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
Ciechanowiecka Akcja Kulturalna!

„Ciechanowiecka Akcja Kulturalna!" to kolejna inicjatywa realizowana w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021".