Date of publication: 28.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

„Wioski kultury" to inicjatywa zrealizowana w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu w ramach uczestnictwa w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022". Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. 

Wioski kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu młodzież podczas spotkania warsztatowego

Kierując się ideą wzmacniania swojej pozycji poprzez bycie bliżej mieszkańców, GOK zdecydował się przeprowadzić diagnozę potencjału kulturotwórczego w gminie. Badania objęły wszystkich, jednak szczególny nacisk postawiono na dwie grupy - młodzież oraz kobiety w wieku aktywności zawodowej. Za pomocą m.in. konsultacji, spotkań, ankiet czy rozmów, zidentyfikowano konkretne potrzeby i oczekiwania mieszkańców i mieszkanek. Opracowanie diagnozy pozwoliło placówce zaplanować kalendarz wydarzeń na najbliższy czas, unikając chybionych i niedopasowanych pomysłów. Wskutek podjętych działań, sama rola i postrzeganie GOKu również uległy zmianie. Dzięki realizacji projektu, zaczął w świadomości lokalnej społeczności istnieć nie tylko jako budynek, a bardziej nieodłączny element życia mieszkańców Kornowaca, Rzuchowa, Kobyli, Łańc i Pogrzebienia. 

W poniższym raporcie możecie przeczytać więcej o działaniach w gminie Kornowac.