Date of publication: 28.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu dołączyło/dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Wioski kultury".

Wioski kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu młodzież podczas spotkania warsztatowego

Kierując się ideą wzmacniania swojej pozycji poprzez bycie bliżej mieszkańców, GOK zdecydował się przeprowadzić diagnozę potencjału kulturotwórczego w gminie. Badania objęły wszystkich, jednak szczególny nacisk postawiono na dwie grupy - młodzież oraz kobiety w wieku aktywności zawodowej. Za pomocą m.in. konsultacji, spotkań, ankiet czy rozmów, zidentyfikowano konkretne potrzeby i oczekiwania mieszkańców i mieszkanek. Opracowanie diagnozy pozwoliło placówce zaplanować kalendarz wydarzeń na najbliższy czas, unikając chybionych i niedopasowanych pomysłów. Wskutek podjętych działań, sama rola i postrzeganie GOKu również uległy zmianie. Dzięki realizacji projektu, zaczął w świadomości lokalnej społeczności istnieć nie tylko jako budynek, a bardziej nieodłączny element życia mieszkańców Kornowaca, Rzuchowa, Kobyli, Łańc i Pogrzebienia.