Kultura na nowo w gminie Zambrów

Date of publication: 21.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączyła również gmina Zambrów, a dokładniej Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu.

Kultura na nowo w gminie Zambrów
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy biorący udział w spotkaniu

Projekt przewidywał przygotowanie diagnozy potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Zambrów. W ramach realizacji pierwszego etapu założono organizację spotkań konsultacyjnych w wybranych miejscowościach. Niektóre spotkania przybrały typowo otwarty charakter dla wszystkich mieszkańców, podczas gdy inne nieco bardziej zamknięty - przykładowo dla dzieci i młodzieży w szkołach lub osób starszych. 
Wnioski ze spotkań wskazały mocne i słabe strony oferty kulturalnej GCBKiS oraz nakreśliły kierunki związane z nowymi inicjatywami. Chcąc zasięgnąć opinii jak największej części gminnej społeczności, w jej kluczowych lokalizacjach udostępniono proste kwestionariusze opiniotwórcze. Dotarcie do mieszkańców wszystkich 70 sołectw z obszaru gminy Zambrów było możliwe również dzięki stworzeniu ankiety internetowej.
Ostateczna diagnoza została zdefiniowana na bazie wypełnionych formularzy oraz spotkań. Na jej podstawie przygotowano konkurs wyłaniający najlepsze lokalne inicjatywy mieszkańsców gminy Zambrów. Posłużyła również jako pewnego rodzaju instrukcja dla Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, podpowiadająca jak planować najbardziej dopasowaną do potrzeb mieszkańców ofertę.

Więcej o całym projekcie możecie dowiedzieć się z poniższego raportu.