Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
Chcieć to móc. Aktywny Kulturalnie Bisztynek

Do grona beneficjentów programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączyła także gmina Bisztynek,...

Dotacje
Kultura na tak

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach opracowało projekt pn. „Kultura na tak” w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
Kalisz Pomorski+ Inicjatywy Lokalne 2021

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, dołączył również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu...

Dotacje
Dobrodzienianie, to My

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu również został beneficjentem programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", organizowanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Nowy start w kulturę

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie po raz kolejny przystąpił do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Dotacje
Diagnoza Pasja (D-O-M): Działanie, Odkrywanie, Motywowanie

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zaprosił mieszkańców miasta i gminy do wspólnego tworzenia kultury w regionie w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom...

Dotacje
Inicjatywy Lokalne mieszkańców Gminy Gródek

Gminne Centrum Kultury w Gródku zrealizowało w 2022 projekt "Inicjatywy Lokalne mieszkańców Gminy Gródek". Akcja odbyła się dzięki uczestnictwu placówki w...

Dotacje
Zaprojektuj kulturę razem z GOKiS Kunice

"Zaprojektuj kulturę razem z GOKiS Kunice" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach. Placówka była beneficjentem programu "Dom...

Dotacje
Mój-Twój-Nasz kawałek kultury

"Mój-Twój-Nasz kawałek kultury" to projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli z 2022 roku. Placówka znalazła się w gronie 50...

Dotacje
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn 2.0

Kolejnym beneficjentem programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, był w 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie....

Dotacje
Siejemy Kulturę

"Siejemy Kulturę" to zrealizowany w 2022 roku projekt Brodnickiego Domu Kultury. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy...

Dotacje
Kultura dla każdego. Diagnoza grup nieobecnych w działalności PCKulu.

Wśród beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2022" znalazło się także Pszczyńskie Centrum Kultury. Placówka zrealizowała projekt "Kultura...