Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Search form as part of: Dobre praktyki / Realizacje
Dotacje
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

W ramach projektu ,, Piekoszów z kulturą” zrealizowano pięć inicjatyw mających na celu zwiększenie zaangażowania i zainteresowania lokalnej społeczności...

Dotacje
Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

W ramach projektu ,,My w kulturze” zrealizowano siedem inicjatyw dla mieszkańców Gminy Lubiewo. 

Dotacje
Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie

W ramach projektu ,,Działam KULturalnie'' na terenie Ornety zrealizowano sześć inicjatyw kulturalnych. 

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej

W ramach projektu ,,Odkryjmy się - wzrost potencjału społecznego gminy Sękowa'' zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców Sękowa. 

Dotacje
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie

W ramach projektu ,,Rób(my) kulturę na 750 lat Gniewkowa'' zrealizowano na terenie gminy cztery inicjatywy kulturalne.

Dotacje
Miejski Dom Kultury ''Muflon'' w Jeleniej Górze

W ramach projektu ,,TWOJE + MOJE = NASZE czyli kulturalne inicjatywy z Muflonem''  zrealizowano cztery inicjatywy, które były wynikiem potrzeb kulturalnych...

Dotacje
Miejski Dom Kultury w Bielsku Białej

W ramach projektu ,,Razem w kulturze'' zrealizowano siedem inicjatyw na terenie Bielska Białej.

Dotacje
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

W ramach projektu ,,Wspólnie działamy, Górę zmieniamy!'' zrealizowano pięć inicjatyw wybranych przez Kapitułę Lokalną w Górze Kalwarii.  

Dotacje
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

W ramach projketu ,,Dom Kultury + Inicjatyw Lokalne 2018'' zrealizowano pięć inicjatyw mających na celu zaangażowania Centrum Kultury w życie społeczne...

Dotacje
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

W ramach projektu ,,KULTURA? ZróbMY to!'' zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych na terenie Legionowa. 

Dotacje
Dom Muz w Toruniu

W ramach projektu ,,Włącznik'' zrealizowano sześć inicjatyw mających na celu zachęcenie mieszkańców toruńskiej starówki do współtworzenia kultury....

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

W ramach projektu ,,GOK dla każdego'' zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych na terenie Mietkowa.