Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Dom kultury to nie budynek, Dom kultury to ludzie!

Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 prowadzonego i finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury zrealizowało I...

Dotacje
Laboratorium Sztuki Społecznej - Centrum

Warsztaty Kultury w Lublinie wspólnie z Fundacją Teren Otwarty przy wsparciu finansowym i merytorycznym Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016...

Dotacje
Aukcja Pomysłów Kulturalnych Społeczności Krzykos

W ramach diagnozy społecznej przeprowadzona została ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców w gminie Krzykosy (Witowo, Sulęcinek, Sulęcin, Solec, Pięczkowo, Murzynowo Leśne....

Dotacje
Ornontowice nowych idei

Wizją ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach jest znalezienie nowych obszarów działalności odpowiadających zapotrzebowaniu społecznemu przy wykorzystaniu posiadanych...

Dotacje
Autonomiczna kultura

Badanie diagnostyczne Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im.Floriana Mazurkiewicza poprzedziło spotkanie zachęcająco-inspirujące dla sołtysów. Miało ono na celu promocję udziału we...

Dotacje
"Odkryj się" - Inicjatywy lokalne

Publikacja prezentuje wyniki badania, którego nadrzędnym celem była identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców Gminy Wasilków w zakresie kultury....

Dotacje
Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury

Raport został opracowany na zlecenie Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim w ramach projektu "Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury" realizowanego ze środków Narodowego...

Dotacje
Kopalnia Brodnickich Inicjatyw Kulturalnych

Jednym z istotnych elementów programu Dom kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 jest realizacja diagnozy kultury na obszarze beneficjenta. Głównym pytaniem badawczym, na jakie miała...

Dotacje
Laboratorium pomysłów. Badaj, kreuj i realizuj w Golczewie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie jest młodą instytucją kultury, powstałą rozpoczęła w styczniu 2012 roku. Instytucję powołano z inicjatywy mieszkańców, przy pełnym...

Dotacje
Aktywni dla Kultury

Dzięki badaniom udało się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu poznać oczekiwania mieszkańców gminy, poznać ich punkt widzenia i utwierdzić w przekonaniu, że razem jesteśmy...

Dotacje
Kultura jest dla ludzi

Badanie zostało zrealizowane przez pracowników naukowych i osiemnaścioro studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego na potrzeby projektu "Kultura jest dla...

Dotacje
Kreatywni Kulturalnie

Głównym celem realizowanej diagnozy było poznanie potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Ryk czyli jego mieszkańców i przestrzeni miejskich. W ramach realizacji diagnozy...