Diagnoza potencjału Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku przeprowadziło diagnozę potencjału kulturowego mieszkańców, żeby przyjrzeć się z uwagą różnym aspektom działalności emceku, a także  skonfrontować je z nazwanymi potrzebami społeczności lokalnej, przepracować formy współpracy i pogłębić dialog.

Diagnoza potencjału Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku
napis z kwiatów

Diagnoza wiążąca się z realizacją zadania w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne przyczyniła się do rozpoznania potrzeb mieszkańców Zatorza, zwłaszcza grup nieuczestniczących do tej pory w działaniach kulturotwórczych, większego zaangażowania emceku w życie społeczności lokalnej, nawiązania kontaktów z mieszkańcami Zatorza i ich aktywizacji,  wyboru i wspólnego opracowania oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców tej dzielnicy Słupska w celu ich późniejszej realizacji.