Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikujemy raport podsumowujący diagnozę lokalną przeprowadzoną w ramach projektu „Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce”. Diagnoza lokalna kulturalnych potrzeb mieszkańców Hajnówki była przeprowadzona w kwietniu 2017 roku.

Kultura od nowa - inicjatywy lokalne w Hajnówce
grupa osób przed tablicą

Diagnoza lokalna miała pomóc w zdefiniowaniu potrzeb kulturalnych i oczekiwań wobec roli i oferty domu kultury trzech głównych grup, do których HDK chciał dotrzeć: młodzieży, rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do HDK oraz seniorów.