Sochocin gminą otwartą na pomysły kulturalne mieszkańców

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku pozyskania przez Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Sochocin gminą otwartą na inicjatywy kulturalne mieszkańców”. Celem projektu było otwarcie się władz Gminy Sochocin i gminnych instytucji kultury na oddolne inicjatywy mieszkańców w zakresie realizacji działań kulturalnych.

Sochocin gminą otwartą na pomysły kulturalne mieszkańców
wykres

Zadaniem projektu jest zachęcenie mieszkańców gminy do wychodzenia z propozycjami realizacji działań kulturalnych, które wzbogaciłyby życie artystyczne, dając jednocześnie lokalnym twórcom możliwość ekspresji i realizacji własnych pomysłów z zakresu szeroko pojmowanej kultury. W działania realizowane w projekcie szczególnie włączane są osoby pozostające dotychczas „poza kulturą” - osoby ubogie, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy.