Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Zoom na Centrum – (w)łączenie (w)działanie

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale w ramach projektu „Zoom na Centrum – (w)łączenie (w)działanie” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury (program Dom...

Dotacje
Pora na nowego animatora

Badania i diagnoza stanowiły pierwszą częścią projektu Domu Kultury w Rawiczu „Pora na nowego animatora” realizowanego w ramach programu „Domu Kultury+ Inicjatywy lokalne...

Dotacje
Kultura w samo "Południe"

Udział Miejskiego Domu Kultury "Południe" w Katowicach w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 to szereg korzyści zarówno dla instytucji, jak i społeczności, na rzecz...

Dotacje
MDK - Mieszkańcy Dla Kultury. Inicjatywy Lokalne 2016

Miejski Dom Kultury w Łańcucie uczestniczy w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Jego zadanie "MDK - Mieszkańcy Dla Kultury. Inicjatywy Lokalne 2016" służy podniesieniu...

Dotacje
Diagnoza i kierunki inicjatyw lokalnych w gminie Szypliszki

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Świetlica Gminna w Szypliszkach przeprowadziła w I części zadania diagnozę potrzeb kulturalnych w gminie Szypliszki, ogłosiła konkurs na...

Dotacje
Kultura na Wolności

Diagnoza potrzeb kulturalnych i zasobów społecznych mieszkańców dzielnicy Centrum w Chorzowie przeprowadzona została przez zespół pracowników Chorzowskiego Centrum...

Dotacje
Aktywne wioski

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Przemkowa i sołectw gminy Przemków przeprowadzona została na potrzeby projektu „Aktywne wioski”, realizowanego przez Przemkowski...

Dotacje
Mamy prawo do kultury

„Mamy prawo do kultury” – projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy...

Dotacje
Diagnoza i kulturalne inicjatywy lokalne w gminie Międzychód

Celem przeprowadzonych badań była diagnoza kondycji kultury gminy Międzychód i określenie nowej formuły Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.  

Dotacje
Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego i społecznego

Sztumskie Centrum Kultury w 2016 roku przystąpiło do ogólnopolskiego programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 i otrzymało wsparcie finansowe na realizację projektu pt. "Diagnoza...

Dotacje
Moje miejsce w kulturze

Głównym celem projektu "Moje miejsce w kulturze" realizowanego przez Knyszyński Ośrodek Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było dotarcie do nie...

Dotacje
Razem ku kulturze

Pierwsza część zadania realizowanego przez    w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne polegała na zdiagnozowaniu potencjału kulturowego. Badania prowadzone były...