Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Skaryszew została przeprowadzona w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie, pt. „Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne”.

Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne
ludzie z kartami

Raport z badania potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Skaryszew jest efektem analizy dostępnych danych zastanych oraz bezpośrednich badań przeprowadzonych z udziałem ponad 80 przedstawicieli lokalnych społeczności. Działania podejmowane w ramach diagnozy miały charakter partycypacyjny. Diagnoza miała na celu rozpoznanie potencjału kulturotwórczego mieszkańców poprzez bezpośrednie spotkania i wywiady. Umożliwiła dotarcie do ludzi z zainteresowaniami w obszarze kultury i zebranie ich pomysłów.