Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 546
Dotacje
Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 realizowało w 2017 roku na terenie...

Dotacje
Cytryna - wyciśnij soki z kultury

Od marca do maja 2017 r. Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” wraz z Gminnym Centrum Kultury i Sportu zbadała potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Trzebnica.

Dotacje
Lokalne inspiracje NCK+ w gminie Piszczac

Raport jest efektem badań prowadzonych na przełomie kwietnia i maja 2017 roku na obszarze gminy Piszczac w ramach programu Domu Kultury+ „Inicjatywy Lokalne 2017” realizowanego ze...

Dotacje
Kulturalnie niehermetyczni. Budowa lokalnej platformy

Opracowany raport prezentuje wyniki działań diagnozujących środowisko mieszkańców gminy Konopiska zrealizowanych w okresie marzec-maj 2017 roku.

Dotacje
Grawitacja kulturalna

Celem projektu “Grawitacja kulturalna” jest pogłębienie relacji z mieszkańcami poprzez wspólne planowanie działań, wzmocnienie ich kompetencji jako doradców oraz...

Dotacje
Podwórko Boguszowice

Celem podstawowym projektu „Podwórko Boguszowice” jest nawiązanie stałych relacji z wybranymi do współpracy grupami społecznymi i wiekowymi, zainicjowanie...

Dotacje
DOKiS- Dobrodzienianie O Kulturze i Sporcie 2017

Inspiracją do przeprowadzenia badań był projekt realizowany przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu -„DOKiS, Dobrodzienianie o Kulturze i Sporcie 2017” w ramach Programu...

Dotacje
Kuźnia pomysłów

Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich (CTTiKGŚ) w Bielinach uczestniczyło w programie Narodowego Centrum Kultury – „DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE...

Dotacje
Skrzynia pełna talentów

„Skrzynia pełna talentów” to projekt realizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne...

Dotacje
BAŁUTY OŻYWIONE – BAZAR POMYSŁÓW

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi realizował projekt „Bałuty Ożywione. Bazar Pomysłów” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury.

Dotacje
7 wieków 7 życzeń

Pierwszym etapem działań w ramach zadania "7 wieków 7 życzeń" było zdiagnozowanie lokalnego potencjału i potrzeb, następnie zachęcenie mieszkańców do wymyślenia...

Dotacje
Razem w Kulturze

Myśliborski Ośrodek Kultury został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. W pierwszej części programu MOK przy wsparciu animatora z...