Twórczy ferment w pustostanach

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Niniejszy dokument stanowi raport z przeprowadzonej wśród mieszkańców miejscowości Dąbrówki i Wola Mała (gmina Czarna) diagnozy w obszarze społeczno-kulturalnym. Diagnoza przeprowadzona została przez pracowników GOKiR w Czarna z udziałem ekspertów z Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA.

Twórczy ferment w pustostanach
człowiek malujący na kartce

Stanowi ona niezbędny element projektu „Twórczy ferment w pustostanie”, realizowanego przez GOKiR Czarna w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017”. Celem projektu jest m.in wzmocnienie roli ośrodków kultury w dwóch miejscowościach gminy Czarna jako miejsc otwartych dla wszystkich mieszkańców oraz wzmocnienie potencjału społecznego poprzez zaangażowanie mieszkańców w stworzenie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznych.