Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Diagnoza potrzeb kulturalnych opracowana została w związku z otrzymaniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "DOM KULTURY+INICJATYWY LOKALNE 2017" na realizację projektu pn.: "Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych".

Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych
grupa osób wokół stołu

Diagnoza podsumowuje pierwszy etap zadania. Jej główną ideą było poznanie potencjału kulturowego Gminy Susiec w celu podjęcia działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców, poprzez realizację inicjatyw lokalnych, które przyczynią się do wzmocnienia zaangażowania mieszkańców w życie kulturalne gminy oraz poprawią poziom współpracy między Gminnym Ośrodkiem Kultury a społecznością lokalną poprzez odkrywanie i rozwijanie potencjału różnych grup społecznych.