Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Dydyńskie MPK - Międzypokoleniowy Przekaz Kultury

Diagnozę przygotowano w związku z realizacją projektu w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. Diagnoza objęła analizę zasobów potencjałów i wyzwań lokalnych,...

Dotacje
Nałęczów – inicjatywy w obszarze kultury

Diagnoza potencjału kulturotwórczego społeczności gminy Nałęczów jest efektem analizy dostępnych danych zastanych oraz spotkań i badań przeprowadzonych z udziałem...

Dotacje
Inicjatywy Lokalne – Ciechanowska Kultura+

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku pozyskania przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu...

Dotacje
Bądź cool-turalnie aktywny

Założeniem projektu „Bądź cool-turalnie aktywny” realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było wyjście z murów Słupskiego Ośrodka Kultury i...

Dotacje
Kulturalne Ruszenie w Otwocku

Projekt Kulturalne Ruszenie w Otwocku jest inicjatywą wspieraną przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Celem programu jest wspieranie ośrodków...

Dotacje
Kulturalnie poruszeni

Diagnoza potencjału kulturotwórczego jest elementem projektu „Kulturalnie poruszeni” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie (gmina Masłów, woj....

Dotacje
Czyżowice z inicjatywą

Diagnoza podsumowanie działań podjętych w ramach I części projektu „Czyżowice z inicjatywą” realizowanego przez Wiejski Dom Kultury  w Czyżowicach, beneficjenta Programu...

Dotacje
Kulturalne CLOU-kowo

Diagnoza została opracowana w ramach projektu „Kulturalne CLOU-kowo”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum...

Dotacje
Kulturalnie Kreatywne Bartoszyce

Raport "Potencjały i ograniczenia na kulturalnej mapie Bartoszyc" powstał jako jeden z efektów działań diagnostycznych Bartoszyckiego Domu Kultury. Wnioski zawarte w raporcie...

Dotacje
KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście

Kultura ma znaczenie. W sposób niezauważalny kształtuje nas i nasze wzajemne relacje. Nie jesteśmy jednak skazani na bierne poddawanie się dominującym wzorom kulturowym. Możemy mieć...

Dotacje
Zróbmy to razem – tylko kulturalnie!

Zdaniem Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty jego siła oddziaływania jest silnie związana z dzielnicą, w której się znajduje i chcąc rozszerzyć swój profil powinno...

Dotacje
KUŹNIA PROJEKTÓW w Centrum Kultury "Agora"

Diagnozę społeczności lokalnej osiedla Karłowice – Różanka, zrealizowano na potrzeby inicjatywy „Kuźnia projektów” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy...