Głośno o kulturze

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

W pierwszej części zadania „Głośno o kulturze” przeprowadzona została diagnoza lokalna realizowaną przez zespół badawczy Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe.

Głośno o kulturze
ręce piszące

Diagnoza lokalna miała pomóc w zdefiniowaniu potrzeb kulturalnych i oczekiwań wobec roli i oferty domu kultury wśród mieszkańców.
W trakcie diagnozy zdecydowaliśmy się skupić na dwóch głównych grupach odbiorców: młodzieży oraz mieszkańcach sołectw.
Raport składa się z siedmiu części: Wstępu wraz z wyszczególnieniem założeń i grup badawczych, charakterystyki gminy, przedstawienia wizerunku GOK widzianego oczami pracowników i mieszkańców, szczegółowych opisów grup docelowych badania: młodzieży i mieszkańców sołectw oraz podsumowania.