Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Inicjatywy na Familokach

Niniejszy raport stanowi podsumowanie części badawczej projektu „Inicjatywy na Familokach”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Czerwionce-Leszczynach....

Dotacje
Dom Kultury+ Lokalnie Kulturalnie 2017

Raport podsumowuje diagnozę lokalną realizowaną na zlecenie Ośrodka Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (OKSiBP), w ramach projektu „Dom Kultury+ Lokalnie...

Dotacje
Co w kulturze piszczy?

Raport jest podsumowaniem działań diagnostycznych prowadzonych na terenie gminy Trzebiel w okresie od marca do maja 2017 r. Ich celem było odtworzenie zasobów kulturotwórczych i...

Dotacje
Kuźnia kulturalna

"Kuźnia kulturalna" realizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku. Zadanie składa się z dwóch części; pierwsza z nich obejmuje...

Dotacje
Dom Kultury+Wy

Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w ramach realizacji pierwszej części zadania pn. przeprowadziło diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Legnicy. Nie było to łatwe,...

Dotacje
Inicjaty-WY z kulturą

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badania, którego nadrzędnym celem była identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców gminy Michałowo w zakresie kultury.

Dotacje
Kultura w zgodzie z naturą

W ramach realizacji pierwszej części zadania "Kultura w zgodzie z naturą" Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu przeprowadził diagnozę...

Dotacje
Mobilna Kultura - diagnoza kultury w gminie Rędziny

Niniejsza publikacja jest efektem projektu  „ Mobilna Kultura diagnoza potrzeb kultury w gminie Rędziny” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Domy Kultury+...

Dotacje
Lokalni architekci zmian

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania, którego głównym celem była identyfikacja zasobów i inicjatyw mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie kultury w ramach...

Dotacje
Rozmawiamy. Działamy. Kulturalnie się rozwijamy!

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 realizowało w 2017 roku na terenie...

Dotacje
Cytryna - wyciśnij soki z kultury

Od marca do maja 2017 r. Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” wraz z Gminnym Centrum Kultury i Sportu zbadała potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Trzebnica.

Dotacje
Lokalne inspiracje NCK+ w gminie Piszczac

Raport jest efektem badań prowadzonych na przełomie kwietnia i maja 2017 roku na obszarze gminy Piszczac w ramach programu Domu Kultury+ „Inicjatywy Lokalne 2017” realizowanego ze...