Kultura z Wami!

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców miasta Krasnystaw została przeprowadzona przez zespół pracowników Krasnostawskiego Domu Kultury. Jest to wynik uczestnictwa Krasnostawskiego Domu Kultury w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”.

Kultura z Wami!
mapa z naniesionymi zdjęciami

Realizowany w ramach programu, projekt „Kultura z Wami!” jest odpowiedzią na stawiane w nim wymogi. Dodatkowo zakłada zwiększenie wiedzy pracowników o aktywnościach, zasobach i potrzebach osób oraz grup realizujących oddolne inicjatywy na terenie Krasnegostawu. Prowadzone badania diagnostyczne miały nam dać odpowiedź m.in. na pytanie, czy mieszkańcy
Krasnegostawu posiadają potencjał do realizacji samodzielnych inicjatyw kulturalnych?