Baza raportów

W Bazie raportów gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych. Zamieszczamy raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 575
Badania
Dobro wspólne. Pasja i Praktyka. Cyfrowe Zasoby Kultury w Polsce.

Tytuł: Dobro wspólne. Pasja i Praktyka. Cyfrowe Zasoby Kultury w Polsce. Autor: Centrum Cyfrowe Rok: 2018

Badania
Raport: Światowy ranking miękkiej władzy 2018

Tytuł: Światowy ranking miękkiej władzy 2018 Autor: Jonathan McClory Rok: 2018

Badania
Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach

Tytuł: Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach. Autor: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki Rok: 2018

Badania
Raport: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z panelowych badań ilościowych

Tytuł: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z panelowych badań ilościowych Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Paulina Hojda,...

Badania
Raport: Kultura w 2017 roku

Tytuł: Kultura w 2017 roku Autor: GUS Rok: 2018

Badania
Raport: Słuchanie muzyki

Tytuł: Słuchanie muzyki Autor: CBOS Rok: 2018

Badania
Katowice – kultura w danych. Raport
Title: Katowice – kultura w danych. Raport
Author: Medialab
Year: 2018
Badania
By Artists, for Artists
Title: By artists, for artists. Makers & Creative enterpreneurs
Author: Armorpheus i Massachusetts Artists Leaders Coalition
Year: 2018
Badania
Rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej
Title: Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej
Author: Centrum Cyfrowe
Year: 2018
Badania
Działalność samorządowych instytucji kultury
Title: Działalność samorządowych instytucji kultury
Author: Najwyższa Izba Kontroli
Year: 2018
Badania
Nowe instytucje kultury w Polsce
Title: Efekt Bilbao / kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce
Author: Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa
Year: 2018
Badania
Młodzi 2018
Title: Młodzi 2018
Author: M. Boni, K. Szafraniec, D. Batorski i in.
Year: 2018