Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
RE-designing Access to Cultural Heritage for a wider participation in preservation, (re-)use and management of European Culture
Title: Prze-projektowując dostęp do dziedzictwa kulturowego w celu szerszego uczestnictwa w ochronie, (ponownym) wykorzystaniu i zarządzaniu kulturą europejską [(Re-)designing access to cultural heriatage for a wider participation in preservation, (Re-)use and managment of european culture]
Author: Reach Culture
Year: 2019
Badania
Digital Kids Asia-Pacific. Insights into Children's Digital Citizenship
Title: Cyfrowe dzieci w rejonie Azja-Pacyfik. Rozważania nad cyfrowym obywatelstwem dzieci (Digital Kids Asia-Pacific. Insights into children's digital citizenship)
Author: UNESDOC - UNESCO Digital Library
Year: 2019
Badania
Uczestnictwo mieszkańców Warszawy w kulturze
Title: Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze
Author: Miasto Stołeczne Warszawa
Year: 2019
Badania
Członkostwo w UE i wybory do Parlamentu Europejskiego
Title: Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego
Author: CBOS
Year: 2019
Badania
Krakowski odbiorca kultury
Title: Krakowski odbiorca kultury
Author: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Year: 2019
Badania
Culture statistics - edition 2019
Title: Culture statistics - edition 2019
Author: Eurostat
Year: 2019
Badania
Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego
Title: Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2019
Badania
Pamięć o Powstaniu Warszawskim. Komunikat z badań
Title: Pamięć o Powstaniu Warszawskim
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2019
Badania
Global esports market report
Title: Raport z globalnego rynku sportów elektronicznych na rok 2018 (Global esprts market report)
Author: Newzoo
Year: 2018
Badania
European Cultural Foundation. Annual report 2017. Democracy needs imagination

Tytuł: Podsumowanie działalności europejskiej fundacji kultury w roku 2017. Demokracja wymaga wyobraźni (Annual Report 2017. Democracy needs imagination) Autor: Europejska Fundacja Kultury...

Badania
Nowocześni kibice. Badanie zachowań, wartości i motywacji

Tytuł: Nowocześni kibice. Badanie zachowań, wartości i motywacji. (The Modern Football Fan. What makes them tick? An exploration of their behaviours, their values, their motivations) Autor:...

Badania
The State of Artistic Freedom 2018

Tytuł: The State of Artistic Freedom 2018 Autor: Freemuse Rok: 2018