Date of publication: 25.03.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport Muzea w 2018 roku, opublikowany w 2019 roku w ramach Projektu Statystyka Muzeów, prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, przedstawia zbiór danych diagnozujących sytuację polskich muzeów.

 

Muzea w 2018 roku
Fot. Pixabay

W badaniu wzięło udział 261 muzeów (495 wraz z oddziałami muzealnymi). Badanie muzeów przeprowadzono na podstawie formularzy ankietowych, oddzielnych dla muzeów oddziałowych (traktowanych zbiorczo), muzeów bezoddziałowych oraz oddziałów muzealnych i siedzib głównych. 

Raport składa się z kilku części dotyczących szerokiego spektrum działalności instytucji muzealnych m. in. frekwencji na wystawach, ruchu muzealiów, zbiorów – ich ewidencji i konserwacji, infrastruktury, promocji i marketingu oraz działalności edukacyjnej, wydawniczej i naukowej.

Z badań wynika, że średnia frekwencja na organizowanych wystawach w kraju wyniosła 49409, natomiast uczestnikami prowadzonych lekcji muzealnych w znacznej większości były dzieci i młodzież.

Raport zwraca uwagę na nowopowstałe zjawisko digitalizacji zbiorów, a więc utrwaleniu ich w formacie cyfrowym. Jak wynika z danych 22,7% instytucji muzealnych, biorących udział w projekcie, posiada pracownię digitalizacyjną, a 71% wykorzystuje elektroniczne bazy danych. Na poniesienie kosztów związanych z dokumentacją muzealiów za pomocą technik cyfrowych zdecydowało się 21,2% muzeów przeznaczając na ten cel średnio 14 756,5 zł.

Raport opublikowano na stronie internetowej NIMOZ:

https://nimoz.pl/files/publications/63/Statystyka%20muze%C3%B3w_2018_PL.pdf

Dostępna jest również wersja anglojęzyczna raportu:

https://nimoz.pl/files/publications/64/Museum%20Statistics_2018_EN.pdf