Polski rynek muzyczny

Date of publication: 17.03.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport stanowi podsumowanie kompleksowego badania rynku muzycznego, zrealizowanego w 2019 r. na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorami Raportu są: Jakub Sokołowski, Wojciech Hardy, Piotr Lewandowski, Katarzyna Wyrzykowska, Karolina Messyasz, Karolina Szczepaniak i Izabela Frankiewicz-Olczak.

Polski rynek muzyczny
Fot. Pixabay

Opracowanie składa się z kilku części poświęconych różnym aspektom rynku muzycznego w Polsce tj. rynkowi fonograficznemu, popularności artystów w mediach społecznościowych, rynkowi koncertowemu, eksportowi polskiej muzyki oraz obszarami wsparcia instytucjonalnego dla rynku muzycznego, wraz ze wskazaniem jego podmiotów i form.

Jedną z części raportu stanowią badania preferencji muzycznych Polaków. Autorzy raportu zwracają uwagę na rosnącą popularność  pop-u, będącego jednocześnie jednym z trzech najbardziej lubianych gatunków muzycznych. Z przeprowadzonych badań wynika również, że uczestnictwo w koncertach zadeklarowało 44% respondentów. 

W części poświęconej ofercie edukacyjnej, autorzy Raportu zwracają uwagę na to, że większość studiów związanych z kierunkami muzycznymi rozwija u swoich podopiecznych kompetencje biznesowe.

Raport w wersji polskiej i angielskiej dostępny na stronie Sektory Kreatywne MKIDN http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/badania-i-analizy.php