Raporty

Raport: Światowy ranking miękkiej władzy 2018
Badania

Raport: Światowy ranking miękkiej władzy 2018

Tytuł: Światowy ranking miękkiej władzy 2018 Autor: Jonathan McClory Rok: 2018

fot. NIAU
Badania

Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach

Tytuł: Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach. Autor: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki Rok: 2018

Pixabay.com
Badania

Raport: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z panelowych badań ilościowych

Tytuł: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z panelowych badań ilościowych Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Paulina Hojda,...

Raport: Kultura w 2017 roku
Badania

Raport: Kultura w 2017 roku

Tytuł: Kultura w 2017 roku Autor: GUS Rok: 2018

Fot. pixabay.com
Badania

Raport: Słuchanie muzyki

Tytuł: Słuchanie muzyki Autor: CBOS Rok: 2018

Raport: Jarocin Festiwal 2017
Badania

Raport: Jarocin Festiwal 2017

Tytuł: Jarocin Festiwal 2017 Autor: Regionalne Obserwatorium Kultury UAM Rok: 2017

Raport: Muzea i przemysły kreatywne
Badania

Raport: Muzea i przemysły kreatywne

Tytuł: Muzea i przemysły kreatywne: praca w toku (Museums and Creative Industries: In Progress) Autor: Ineta Zelča Sīmansone (kierownik projektu) i in., NEMO Working Group...

Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Badania

Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku

Tytuł: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku Autor: Biblioteka Narodowa Rok: 2018

Raport: Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki
Badania

Raport: Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki

Tytuł: Repayable Finance in the Arts and Cultural Sector Autor: Nesta Rok: 2018

Raport końcowy: Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej
Badania

Raport końcowy: Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej

Tytuł: Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014 Autor: Małopolski Instytut Kultury Rok: 2018

Raport: Rynek sztuki 2018
Badania

Raport: Rynek sztuki 2018

Tytuł: The Art Market 2018 Autor: Clare McAndrew, ART BASEL i UBS Rok: 2018

Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim
Badania

Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim

Tytuł: Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim Autor: Mazowiecki Instytut Kultury i Fundacja Obserwatorium Rok: 2017