Cyfrowe obywatelstwo dzieci w rejonie Azja-Pacyfik

Date of publication: 10.01.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Organizacja UNESCO przygotowała raport dotyczący dziecięcych użytkowników Internetu. Jest on odpowiedzią na rzeczywistość, w której większość dzieci nie zna świata bez technologii cyfrowych i Sieci.

Cyfrowe obywatelstwo dzieci w rejonie Azja-Pacyfik
Fot. pixabay.com

W wyniku przemian rządy państw w regionie Azji i Pacyfiku uznały za konieczne dostosowanie edukacji do współczesnych warunków. Digital Kids Asia-Pacific (DKAP) to projekt, którego celem jest opracowanie ram dla edukacji oraz towarzyszących im badań statystycznych. Ramy edukacyjne i ankiety terenowe tworzą podstawę empiryczną do badania wiedzy, zachowań i postaw dzieci wobec ICT (Information and Communicatios Technology). Na podstawie wyników badania sugerowane są m.in. następujące zalecenia dotyczące polityki edukacyjnej: opracowanie całościowej koncepcji obywatelstwa cyfrowego, promowanie badań odzwierciedlających głosy dzieci w powyższym zakresie, budowanie sieci wsparcia pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami i rodzeństwem.

Raport dostępny jest pod adresem: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367985