Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 579
Badania
Działalność samorządowych instytucji kultury
Title: Działalność samorządowych instytucji kultury
Author: Najwyższa Izba Kontroli
Year: 2018
Badania
Nowe instytucje kultury w Polsce
Title: Efekt Bilbao / kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce
Author: Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa
Year: 2018
Badania
Młodzi 2018
Title: Młodzi 2018
Author: M. Boni, K. Szafraniec, D. Batorski i in.
Year: 2018
Badania
Raport Dostępności 2018
Title: Raport Dostępności 2018
Author: Fundacja Widzialni
Year: 2018
Badania
Finansowanie usług publicznych w obszarze kultury
Title: Usługi publiczne w obszarze kultury finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
Author: GUS
Year: 2018
Badania
Kultura i sztuka a filantropia
Title: Sztuka i kultura rdzenną częścią filantropii (Arts and culture at the core of philanthropy)
Author: European Foundation Centre
Year: 2018
Badania
Cultural infrastructure index
Title: Cultural infrastructure index
Author: AEA Consulting
Year: 2018
Badania
Raport: W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce
Title: W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2018
Badania
Raport: Jarocin Festiwal 2017

Tytuł: Jarocin Festiwal 2017 Autor: Regionalne Obserwatorium Kultury UAM Rok: 2017

Badania
Raport: Muzea i przemysły kreatywne

Tytuł: Muzea i przemysły kreatywne: praca w toku (Museums and Creative Industries: In Progress) Autor: Ineta Zelča Sīmansone (kierownik projektu) i in., NEMO Working Group...

Badania
Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Title: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Author: Biblioteka Narodowa
Year: 2018
Badania
Raport: Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki

Tytuł: Repayable Finance in the Arts and Cultural Sector Autor: Nesta Rok: 2018