Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
The state of Fashion

Tytuł: The state of fashion Autor: The Business of Fashion i McKinsey&Company Rok: 2018

Badania
Culture Track Canada

Tytuł: Culture track Canada Autor: LaPlaca Cohen Rok: 2018

Badania
Pracując na zmianę. Między niepełnosprawnymi a zatrudnionymi w sektorze kultury i sztuki w Anglii - rozumienie trendów, barier i możliwości

Tytuł: Pracując na zmianę. Między niepełnosprawnymi a zatrudnionymi w sektorze kultury i sztuki w Anglii - rozumienie trendów, barier i możliwości  (Making a Shift. Disabled people...

Badania
Korzystanie z internetu
Title: Korzystanie z Internetu
Author: CBOS
Year: 2019
Badania
Historie rodzinne

Tytuł: Historie rodzinne Autor: CBOS Rok: 2018

Badania
Muzea w 2017 roku

Tytuł: Muzea w 2017 roku Autor: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) Rok: 2018  

Badania
Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny. Opinie Polaków na temat twórczości i postaci kompozytora w jego dwusetną rocznicę urodzin
Title: Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny. Opinie Polaków na temat twórczości i postaci kompozytora w jego dwusetną rocznicę urodzin
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2019
Badania
Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Title: Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego
Author: UNSECO/ MKIDN
Year: 2018
Badania
Wołyń 1943 – pamięć przywracana

Tytuł: Polacy o stosunkach z Ukrainą Autor: CBOS Rok: 2018

Badania
Skłoting w Europie Środkowej i Rosji

Tytuł: Skłoting w Europie Środkowej i Rosji Autor: Europejskie Centrum Solidarności Rok: 2018

Badania
Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku

Tytuł: Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku Autor: Emanuel Kulczycki Rok: 2018

Badania
Build back better

Tytuł: Build Back Better, in recovery, rehabilitation and reconstruction. Autor: UNISDR Rok: 2017