Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS - SYNTHESE
Title: L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS - SYNTHESE
Author: Ministere del la Culture, France
Year: 2020
Badania
MONOTORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NEI COMPARTI IN EMILIA-ROMAGNA
Title: MONOTORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NEI COMPARTI IN EMILIA-ROMAGNA
Author: Fondazione AFTER, Osservatorio Culturale del Piemonet, Instituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna
Year: 2020
Badania
La reputazione online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura italiani - Report relativo al mese di maggio 2020
Title: La reputazione online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura italiani - Report relativo al mese di maggio 2020
Author: Politecnico di Milano
Year: 2020
Badania
Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?
Title: Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?
Author: Instytut Badań Organizacji Kultury
Year: 2020
Badania
Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
Title: Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
Author: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS; Andrzej Stawicki; Izabela Pastuszko; llona Woźniak-Kostecka
Year: 2020
Badania
Europejski Sondaż Społeczny 2002-2018/19
Title: Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19
Author: Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński, Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFIS PAN)
Year: 2020
Badania
Nastolatki 3.0
Title: Nastolatki 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów
Author: NASK
Year: 2019
Badania
Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Title: Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Author: European Commission
Year: 2019
Badania
Muzea w 2018 roku
Title: Muzea w 2018 roku
Author: NIMOZ
Year: 2019
Badania
Polski rynek muzyczny
Title: Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego
Author: MKIDN
Year: 2019
Badania
Calm and collected Museums and galleries: the UK’s untapped wellbeing resource?
Title: Spokojne i zebrane. Muzea i galerie: Niewykorzystane źródła dobrostanu w Wielkiej Brytanii (Calm and collected. Museum and galleries: The UK's untapped wellbeing resource?)
Author: Art Fund
Year: 2019
Badania
Equality. Diversity and the Creative Case. A Data Report, 2017-2018
Title: Równość, różnorodność a certyfikat kreatywności. Sprawozdanie 2017-2018 (Equality, diversity and the creative case. A data report, 2017-2018)
Author: Arts Council England
Year: 2019