Krakowski odbiorca kultury

Date of publication: 10.01.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Od listopada 2017 roku do czerwca roku 2018 w 27 krakowskich instytucjach kulturalnych (filharmonia, muzea, galerie) przeprowadzono badanie ankietowe, które miało na celu próbę scharakteryzowania krakowskiego odbiorcy kultury.

Krakowski odbiorca kultury
Fot. pixabay.com

Choć próba nie była losowa, przez co trudno uogólniać wyniki na całą populację, to liczba wypełnionych ankiet (ponad 2500) daje możliwość wyciągnięcia pewnych wniosków. Poza ogólną charakterystyką odbiorców kultury (częściej kobieta, średni wiek, wyższe wykształcenie, praca w edukacji, kulturze lub jako specjalista) w raporcie znalazły się dane na temat motywacji odbiorców i ogólnej wiedzy związanej z odziedzanymi miejscami, a także dni, w jakich pojawiają się w instytucjach kultury.

Raport dostępny jest pod adresem: https://badania.kultura.uj.edu.pl/projekt/raport