Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 578
Badania
Rynek sztuki 2018

Tytuł: The Art Market 2018 Autor: Clare McAndrew, ART BASEL i UBS Rok: 2018

Badania
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim

Tytuł: Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim Autor: Mazowiecki Instytut Kultury i Fundacja Obserwatorium Rok: 2017

Badania
Raport: Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych

Tytuł: Panic! Social Class, Taste and Inequalities in the Creative Industries (2018) Autor: Dave O'Brien, Orian Brook i Mark Taylor, Create London, Barbican Centre i Arts Emergency...

Badania
Raport: Wielkanoc 2018

Tytuł: Wielkanoc 2018 Autor: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Rok: 2018

Badania
Raport: Kultura jest cyfrowa

Tytuł: Culture is Digital. Using Technology to Drive Audience Engagement, Boosting the Digital Capability of Cultural Organisations and Unleashing the Creative Potential of Technology Autor: Matt...

Badania
Raport: Zabytek i jego otoczenie

Tytuł: Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu - studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj....

Badania
Raport: Kultura eksperymentalna

Tytuł: Experimental Culture: A Horizon Scan for the Arts and Culture Sector Autor: Nesta Rok: 2018

Badania
Rynek sztuki 2017

Tytuł: Global Art Market 2017 Autor: Artprice Rok: 2018

Badania
Raport: Wpływ wiedzy o Holocauście na edukację obywatelską

Tytuł: How does education about the Holocaust advance global citizenship education?  Autor: E. Doyle Stevick/UNESCO Rok: 2018

Badania
Raport: Diagnozy w kulturze

Tytuł: Diagnozy w kulturze. Badania i analizy w projektowaniu i wdrażaniu samorządowych polityk kulturalnych Autor: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji...

Badania
Raport: Kultura - obecna!

Tytuł: Kultura - obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz strategia rozwoju kultury w perspektywie 2020+ Autor: Urząd Miejski Wrocławia, Strefa Kultury Wrocław Rok: 2018

Badania
Raport: Statystyka kultury

Tytuł: Statystyka kultury. Zeszyt metodologiczny Autor: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie Rok: 2017