Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 583
Badania
Raport: Jarocin Festiwal 2017

Tytuł: Jarocin Festiwal 2017 Autor: Regionalne Obserwatorium Kultury UAM Rok: 2017

Badania
Raport: Muzea i przemysły kreatywne

Tytuł: Muzea i przemysły kreatywne: praca w toku (Museums and Creative Industries: In Progress) Autor: Ineta Zelča Sīmansone (kierownik projektu) i in., NEMO Working Group...

Badania
Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Title: Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Author: Biblioteka Narodowa
Year: 2018
Badania
Raport: Finansowanie zwrotne w sektorze kultury i sztuki

Tytuł: Repayable Finance in the Arts and Cultural Sector Autor: Nesta Rok: 2018

Badania
Raport końcowy: Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej

Tytuł: Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014 Autor: Małopolski Instytut Kultury Rok: 2018

Badania
Rynek sztuki 2018

Tytuł: The Art Market 2018 Autor: Clare McAndrew, ART BASEL i UBS Rok: 2018

Badania
Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim

Tytuł: Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim Autor: Mazowiecki Instytut Kultury i Fundacja Obserwatorium Rok: 2017

Badania
Raport: Panikuj! Klasa społeczna, gust i nierówności w przemysłach kreatywnych

Tytuł: Panic! Social Class, Taste and Inequalities in the Creative Industries (2018) Autor: Dave O'Brien, Orian Brook i Mark Taylor, Create London, Barbican Centre i Arts Emergency...

Badania
Raport: Wielkanoc 2018

Tytuł: Wielkanoc 2018 Autor: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Rok: 2018

Badania
Raport: Kultura jest cyfrowa

Tytuł: Culture is Digital. Using Technology to Drive Audience Engagement, Boosting the Digital Capability of Cultural Organisations and Unleashing the Creative Potential of Technology Autor: Matt...

Badania
Raport: Zabytek i jego otoczenie

Tytuł: Zabytek i jego otoczenie. Wpływ obiektu zabytkowego na atrakcyjność turystyczną i kulturalną miasta powiatowego, gminy, powiatu - studium przypadków z wybranych gmin i powiatów woj....

Badania
Raport: Kultura eksperymentalna

Tytuł: Experimental Culture: A Horizon Scan for the Arts and Culture Sector Autor: Nesta Rok: 2018