Publikacje

Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 55
Badania
Rocznik Kultury Polskiej 2023

To już ósma edycja Rocznika Kultury Polskiej, w tym roku na jego łamach przyglądamy się zagadnieniu pracy w kulturze. W publikacji stworzyliśmy przestrzeń do prezentacji aktualnych...

Badania
Mikołaj Kopernik jako podmiot badań nad pamięcią: znajomość postaci i dorobku naukowego w wybranych krajach europejskich

Artykuł: Mikołaj Kopernik jako podmiot badań nad pamięcią: znajomość postaci i dorobku naukowego w wybranych krajach europejskich Artykuł skupia się na analizie poziomu wiedzy...

Badania
Zanim nadeszła nuda. Dynamika odbioru treści kulturalnych w czasie pandemii

Artykuł: Zanim nadeszła nuda. Dynamika odbioru treści kulturalnych w czasie pandemii W trakcie pandemii Covid-19 funkcjonowanie instytucji kultury było znacząco ograniczone. Spowodowało to...

Badania
Metawersum i jego potencjał twórczy dla sztuk wizualnych

Artykuł: Metaverse and its creative potential for visual arts Narodowe Centrum Kultury prowadzi projekt badawczy typu foresight, dotyczący wpływu wschodzących technologii na sztukę. W...

Badania
Działanie na rzecz społeczności lokalnej. Etnografia hybrydowa karier lokalnych animatorów kultury

Artykuł: Acting for the Local Community: Hybrid Ethnography in the Careers of Local Culture Animators Artykuł, skupia się na nowatorskiej metodologii, jaką wykorzystano do zbierania danych....

Badania
Kogo nie interesuje kultura (instytucjonalna)? Segmentacja uczestników kultury

Artykuł: Kogo nie interesuje kultura (instytucjonalna)? Segmentacja uczestników kultury.  Odnosząc się do roli instytucji w obszarze kultury oraz koncepcji uczestnictwa i...

Badania
Culture of excess from the perspective of local institutions – strategies and tactics of waste management

Communes and their inhabitants implement nationwide waste management strategies. Do they reproduce them faithfully? Or do local conditions induce local actors to modify their strategies and...

Badania
The role models of young social activists

The National Centre for Culture Poland carried out a study on the role models of young social activists, asking itself whether the concept of role model is current and adequate in the case of this...

Badania
Najnowszy Rocznik Kultury Polskiej w wersji anglojęzycznej

Siódmy numer „Rocznika Kultury Polskiej” nawiązuje tematycznie do poprzedniego wydania poświęconego dostępności kultury, jednak tym razem definiowanej z perspektywy...

Badania
Rocznik Kultury Polskiej 2022

Siódmy numer „Rocznika Kultury Polskiej” nawiązuje tematycznie do poprzedniego wydania, poświęcony jest bowiem dostępności kultury, jednak tym razem definiowanej z perspektywy...

Badania
Nowości Badawcze NCK 2/2022

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy i jednocześnie ostatni już numer „Nowości Badawczych NCK”, w którym zajmujemy się tematyką gier komputerowych. Podkreślamy w nim...

Badania
Nowości Badawcze NCK 1/2022

W najnowszym numerze „Nowości Badawczych NCK” prezentujemy badania i artykuły, które przybliżają wieloaspektowy charakter współczesnego czytelnictwa. Omówienia...