Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Date of publication: 10.01.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport „(Re-)designing access to cultural heriatage…” to element projektu będącego częścią unijnej strategii rozwoju „Horyzont 2020”. Celem projektu jest przekrojowa analiza zbioru praktyk wykorzystywanych w celach ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Fot. pixabay.com

Autorzy postawili sobie trzy cele: szczegółowe wyjaśnienie metodologii przyjętej do zbierania dobrych praktyk, odczytanie ilościowe danych zgromadzonych w repozytorium REACH oraz analiza najczęściej powtarzających się podejść i strategii angażowania odbiorców, które wynikają z zapisów zawartych w zestawie danych REACH (skrót od RE-designing Access to Cultural Heriatage).

Wykorzystywane repozytorium jest zestawem wielu cennych danych. Zawiera informacje o interesariuszach oraz przedstawia szeroki wachlarz różnych podejść partycypacyjnych. Uwzględniono w nim także duży zbiór strategii zaangażowania i sprawdzoną listę około dziewięćdziesięciu terminów taksonomicznych.

Raport dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c17e3b00&appId=PPGMS