Statystyka kultury w Europie – edycja 2019

Date of publication: 31.12.2019
Średni czas czytania 1 minute
print

Czwarte wydanie publikacji Eurostatu „Statystyki kultury” obejmuje zestawienie danych zebranych w ówczesnych 28 krajach Unii Europejskiej, krajach EFTA i krajach objętych procesem przygotowującym do akcesji do Unii Europejskiej.

 

Na zdjęciu znajdują się kontury kontynentu europejskiego.. Na białym tle narysowane są różnokolorowe kontury wszystkich krajów europejskich.
fot. Pixabay

W opracowaniu znalazły się podsumowania dotyczące: dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturowej, obrotu dziełami sztuki, zatrudnienia w kulturze,
a także sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Podsumowano również wydatki, które Europejczycy ponoszą na kulturę. Raport zawiera także zestawienia związane z uczestnictwem w kulturze, z uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Raport dostępny jest na stronie: https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/publications