Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 590
Badania
Społeczne, zdrowotne i ekonomiczne skutki pandemii Covid-19 - raport w języku angielskim
Title: Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures
Author: De Gruyter
Year: 2023
Badania
Wzmacnianie kreatywności: realizacja Rekomendacji UNESCO 1980 - raport w języku angielskim
Title: Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980. Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation
Author: UNESCO
Year: 2023
Badania
Wirtualna jesień życia
Title: Wirtualna jesień życia. Rozważania o roli gier cyfrowych w życiu osób starszych
Author: dr Damian Gałuszka
Year: 2023
Badania
Culture of excess from the perspective of local institutions – strategies and tactics of waste management
Title: Culture of excess from the perspective of local institutions – strategies and tactics of waste management
Author: National Centre for Culture Poland
Year: 2023
Badania
The role models of young social activists
Title: The role models of young social activists
Author: National Centre for Culture Poland
Year: 2023
Badania
Metody badania filmów dla dzieci
Title: Metody badania filmów dla dzieci
Author: Marta Materska-Samek, Grzegorz Kata, Monika Zabrocka, Małgorzata Kotlińska
Year: 2022
Badania
Culture in times of COVID-19
Title: Culture in times of COVID-19
Author: UNESCO, Departament Kultury i Turystyki - Abu Zabi
Year: 2022
Badania
Raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w II roku pandemii (2021–2022)
Title: Raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w II roku pandemii (2021–2022)
Author: Zofia Zasacka, Roman Chymkowski
Year: 2022
Badania
Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach
Title: Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach
Author: dr Anna Pluszyńska, Maria Konrad, Klara Korejba, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Year: 2022
Badania
Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych
Title: Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych
Author: Instytut Badań Organizacji Kultury
Year: 2023
Badania
Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy
Title: Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy
Author: Polski Instytut Ekonomiczny
Year: 2022
Badania
Uczestnictwo w kulturze online
Title: Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych online w trakcie pandemii
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2022