Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
Rola przemysłów kreatywnych w gospodarce i możliwości wsparcia publicznego
Title: Rola przemysłów kreatywnych w gospodarce i możliwości wsparcia publicznego
Author: Polski Instytut Ekonomiczny
Year: 2023
Badania
Nastolatki 3.0
Title: Nastolatki 3.0
Author: NASK
Year: 2023
Badania
Culture | 2030 indicators
Title: Culture | 2030 indicators
Author: UNESCO
Year: 2019
Badania
Enhancing youth participation in urban governance through city youth councils
Title: Enhancing youth participation in urban governance through city youth councils
Author: UNESCO
Year: 2023
Badania
Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiory wydarzeń kulturalnych
Title: Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa
Author: Agnieszka Karp-Szymańska
Year: 2023
Badania
Executive summary: Culture of excess from the perspective of local institutions
Title: Executive summary: Culture of excess from the perspective of local institutions
Author: National Centre for Culture Poland
Year: 2023
Badania
Executive summary: The role models of young social activists
Title: Executive summary: The role models of young social activists
Author: National Centre for Culture Poland
Year: 2023
Badania
Executive summary: Culture in the life of children and youth
Title: Executive summary: Culture in the life of children and youth
Author: National Centre for Culture Poland
Year: 2023
Badania
Infrastruktura i bezpieczeństwo 2019-2022
Title: Infrastruktura i bezpieczeństwo 2019-2022
Author: Narodowy Instytut Muzeów
Year: 2023
Badania
Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures
Title: Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures
Author: De Gruyter
Year: 2023
Badania
Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980. Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation.
Title: Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980. Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation
Author: UNESCO
Year: 2023
Badania
Wirtualna jesień życia
Title: Wirtualna jesień życia. Rozważania o roli gier cyfrowych w życiu osób starszych
Author: dr Damian Gałuszka
Year: 2023