Badania

Dział Badań i Analiz realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych oraz prac analityczno-diagnostycznych w obszarze kultury. Priorytety programu badawczego określane są w oparciu o rekomendacje Zespołów Eksperckich Narodowego Centrum Kultury.