Equality. Diversity and the Creative Case. A Data Report, 2017-2018

Date of publication: 10.01.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport przygotowany przez Arts Council England dotyczy zmian w metodach ewaluacji działalności publicznych instytucji kultury (National Portfolio Organizations – NPO).

Equality. Diversity and the Creative Case. A Data Report, 2017-2018
Fot. pixabay.com

Wszystkie organizacje tego typu zobowiązane są do uwzględnienia kategorii różnorodności w każdym obszarze swojej pracy jako warunku decydującego o poziomie ich finansowania. Od kwietnia 2018 r. Arts Council England wprowadziło nową, czteropunktową skalę oceny organizacji: „niewystarczające”, „wystarczające”, „silne” i „wyjątkowe”. W obecnym okresie rozliczeniowym całego portfolio organizacji odsetek ocenionych jako „dobre” wzrósł z 33% do 51%.

Raport dostępny jest pod adresem: https://www.artscouncil.org.uk/publication/equality-diversity-and-creative-case-data-report-2017-2018