Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 579
Badania
Polski rynek muzyczny
Title: Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego
Author: MKIDN
Year: 2019
Badania
Wpływ uczestnictwa w kulturze na samopoczucie
Title: Spokojne i zebrane. Muzea i galerie: Niewykorzystane źródła dobrostanu w Wielkiej Brytanii (Calm and collected. Museum and galleries: The UK's untapped wellbeing resource?)
Author: Art Fund
Year: 2019
Badania
Ocena instytucji kulturalnych w Wielkiej Brytanii
Title: Równość, różnorodność a certyfikat kreatywności. Sprawozdanie 2017-2018 (Equality, diversity and the creative case. A data report, 2017-2018)
Author: Arts Council England
Year: 2019
Badania
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Title: Prze-projektowując dostęp do dziedzictwa kulturowego w celu szerszego uczestnictwa w ochronie, (ponownym) wykorzystaniu i zarządzaniu kulturą europejską [(Re-)designing access to cultural heriatage for a wider participation in preservation, (Re-)use and managment of european culture]
Author: Reach Culture
Year: 2019
Badania
Cyfrowe obywatelstwo dzieci w rejonie Azja-Pacyfik
Title: Cyfrowe dzieci w rejonie Azja-Pacyfik. Rozważania nad cyfrowym obywatelstwem dzieci (Digital Kids Asia-Pacific. Insights into children's digital citizenship)
Author: UNESDOC - UNESCO Digital Library
Year: 2019
Badania
Uczestnictwo mieszkańców Warszawy w kulturze
Title: Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze
Author: Miasto Stołeczne Warszawa
Year: 2019
Badania
Członkostwo w UE i wybory do Parlamentu Europejskiego
Title: Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego
Author: CBOS
Year: 2019
Badania
Krakowski odbiorca kultury
Title: Krakowski odbiorca kultury
Author: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Year: 2019
Badania
Statystyka kultury w Europie – edycja 2019
Title: Culture statistics - edition 2019
Author: Eurostat
Year: 2019
Badania
Raport: Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego
Title: Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2019
Badania
Pamięć o Powstaniu Warszawskim. Komunikat z badań
Title: Pamięć o Powstaniu Warszawskim
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2019
Badania
Globalny rynek sportów elektronicznych na rok 2018
Title: Raport z globalnego rynku sportów elektronicznych na rok 2018 (Global esprts market report)
Author: Newzoo
Year: 2018