Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
Krytyka teatralna w Polsce w czasie pandemii COVID-19
Title: Projekt badawczy "Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021
Badania
Kiedy skończy się kwarantanna i będzie można wrócić do teatru, ja wrócę. Badanie publiczności teatralnej w czasie epidemii koronawirusa w Polsce
Title: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021
Badania
Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19
Title: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021
Badania
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2020 Roku
Title: Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku
Author: Biblioteka Narodowa
Year: 2021
Badania
The Art Market 2021
Title: The Art Market 2021
Author: Dr. Clare McAndrew, Art Basel
Year: 2021
Badania
Culture in times of Covid-19 or how we discovered we cannot live without culture and creativity: Impressions and lessons learnt from Covid-19
Title: Culture in times of Covid-19 or how we discovered we cannot live without culture and creativity: Impressions and lessons learnt from Covid-19
Author: Council of Europe
Year: 2020
Badania
European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times. Job risk and the policy response
Title: European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times. Job risk and the policy response
Author: European Commission, European Union
Year: 2020
Badania
The Tracker Culture & Public Policy, Issue 4, Focus on culture and climate change
Title: The Tracker Culture & Public Policy, Issue 4, Focus on culture and climate change
Author: UNESCO
Year: 2020
Badania
Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker
Title: Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker
Author: UNESCO
Year: 2020
Badania
Living Heritage and the COVID-19 pandemic
Title: Living Heritage and the COVID-19 pandemic
Author: UNESCO
Year: 2020
Badania
Informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas
Title: Informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas
Author: Ministerio de Cultura, Peru
Year: 2020
Badania
ПРОГРАМА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ COVID-19: ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ. ДОДАТОК ДО ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ
Title: ПРОГРАМА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ COVID-19: ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ. ДОДАТОК ДО ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) НА 2020–2022 РОКИ)
Author: Opracowanie rządowe
Year: 2020