Informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas

Date of publication: 31.12.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

W kwietniu 2002 roku Ministerstwo Kultury Peru w Limie przy współpracy z Gminą Miejską w Limie przeprowadziło ogólnokrajowe badanie wpływu stanu wyjątkowego spowodowanego epidemią na sektor kultury. W raporcie wzięto pod uwagę sytuację instytucji kultury oraz sektora przemysłów kreatywnych, reprezentowanego również przez osoby fizyczne działające jako niezależni twórcy i artyści.

Na zdjęciu znajdują się cztery osoby - trzy kobiety i jeden mężczyzna. Na głowach mają kolorowe wianki. Ubrani są w kolorowe stroje ludowe - peruwiańskie.
fot. Pixabay

Z ogólnej puli respondentów (N=10452) badanych przy pomocy ankiety internetowej, aż 90%  zadeklarowało, że nie jest w stanie opłacić podstawowych kosztów funkcjonowania tj. czynszów, wynagrodzeń pracowniczych, a w przypadku niezależnych twórców i artystów –indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych. W bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej znaleźli się artyści i twórcy na co dzień niezatrudnieni w instytucjach kulturalnych. Aż 72% badanych określiło, że są – prawnie i organizacyjnie – osobami fizycznymi nieposiadającymi firmy lub niezależnymi pracownikami. Wyraźnym wskaźnikiem kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią była liczba usług i działań kulturalnych odwołanych z powodu reżimu sanitarnego. 53% badanych potwierdziło, że odwołało do 10 usług lub działań kulturalnych, a 20% badanych zmuszonych było odwołać pomiędzy 11 a 20 wydarzeń artystycznych.

Raport źródłowy dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury Peru.