L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS - SYNTHESE

Date of publication: 31.12.2020
Author: Ministere del la Culture, France
Średni czas czytania 2 minutes
print

Francuskie Ministerstwo Kultury oszacowało ekonomiczny wpływ kryzysu COVID-19 na pracę różnych instytucji kultury. Dane zbierano pod koniec maja 2020 roku, a badanie przeprowadzono na 7,8 tys. podmiotach sektora kultury. Celem prac badawczych była ocena zakresu strat finansowych oraz konsekwencje krótko- i średnioterminowego zamknięcia, które zaburzyło pracę wszystkich instytucji.

Na zdjęciu znajduje się panorama miasta - Paryża. Po lewej stronie widoczna jest Wieża Eiffla. Na pierwszym planie znajdują się dachy domów i kontury ulic.
fot. Pixabay

Przed pandemią francuski sektor kultury generował przychód na poziomie 97 mld euro, co przekładało się na zysk na poziomie 47 mld euro. Sektor kultury odpowiadał za 2,3% francuskiej gospodarki i zatrudniał 635,7 tys. pracowników w 79,8 tys. firmach, przy uwzględnieniu tylko tych osób, dla których instytucja kultury była podstawowym miejscem pracy.

Autorzy raportu zaproponowali ciekawe rozwiązanie metodologiczne – analizę kontrfaktyczną, polegającą na porównaniu stanu ekonomicznego przedsiębiorstw sektora kultury z sytuacją, która miałaby miejsce, gdyby pandemia nigdy nie wybuchła. Raport wyróżnia cztery scenariusze wpływu pandemii na kulturę zależne od specyfiki danego sektora. 

Raport składa się z kilku części szczegółowych dotyczących dziedzin kultury oraz usług związanych z aktywnościami kulturalnymi. Wszystkie części raportu opublikowano na stronie internetowej:

https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Actualites/Quel-est-l-impact-economique-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-secteurs-culturels