Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych
Title: Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych
Author: Beata Charycka, Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Year: 2021
Badania
Nastolatki 3.0
Title: Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów
Author: NASK
Year: 2021
Badania
Powrót do stacjonarnej edukacji
Title: Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?
Author: Centrum Edukacji Obywatelskiej
Year: 2021
Badania
Polska branża gier planszowych - perspektywa trendów i dyskusji internetowych
Title: Kondycja branży gier planszowych w perspektywie trendów i dyskusji internetowych
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2021
Badania
Raport dotyczący adaptacji przestrzeni na potrzeby wydarzeń kulturalnych
Title: Raport dotyczący adaptacji przestrzeni na potrzeby wydarzeń kulturalnych. Studium przypadku projektu Narodowego Centrum Kultury „Dziedziniec Kultury”
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2021
Badania
Polska branża gier planszowych
Title: Badanie komercyjnych wydawców i producentów gier planszowych w Polsce
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2021
Badania
Raport dotyczący postrzegania odpadów w kulturze nadmiaru
Title: Raport dotyczący postrzegania odpadów w kulturze nadmiaru
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2021
Badania
Raport dotyczący użytkowników gry planszowej "Ojczysty"
Title: BADANIE UŻYTKOWNIKÓW GRY PLANSZOWEJ "OJCZYSTY"
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2021
Badania
W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie pandemii. Raport z badania prowadzonego z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce
Title: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021
Badania
Obecność teatrów w przestrzeni online w trakcie pandemii
Title: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021
Badania
Tego się jedną pandemią tak łatwo nie przerwie. Raport z badań teatru amatorskiego w czasie pandemii
Title: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021
Badania
Pracownice i pracownicy teatrów w pandemii. Zawody teatralne w perspektywie antropologicznej
Title: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021