Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 579
Badania
Niematerialne dziedzictwo kulturowe a pandemia COVID-19
Title: Living Heritage and the COVID-19 pandemic
Author: UNESCO
Year: 2020
Badania
Raport o stanie wyjątkowym spowodowanym epidemią COVID-19 w sektorze sztuki, muzeów oraz przemysłów kreatywnych
Title: Informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas
Author: Ministerio de Cultura, Peru
Year: 2020
Badania
PROGRAM STYMULOWANIA GOSPODARKI W ODNIESIENIU DO SKUTKÓW COVID-19. MATERIAŁY INFORMACYJNO-ANALITYCZNE NA LATA 2020–2022
Title: ПРОГРАМА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ COVID-19: ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ. ДОДАТОК ДО ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) НА 2020–2022 РОКИ)
Author: Opracowanie rządowe
Year: 2020
Badania
WPŁYW KRYZYSU COVID-19 NA SEKTORY KULTURY
Title: L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS - SYNTHESE
Author: Ministere del la Culture, France
Year: 2020
Badania
MONITOROWANIE WPŁYWU COVID-19 NA KULTURĘ W REGIONIE EMILIA-ROMANIA
Title: MONOTORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NEI COMPARTI IN EMILIA-ROMAGNA
Author: Fondazione AFTER, Osservatorio Culturale del Piemonet, Instituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna
Year: 2020
Badania
MUZEA I COVID-19
Title: La reputazione online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura italiani - Report relativo al mese di maggio 2020
Author: Politecnico di Milano
Year: 2020
Badania
Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?
Title: Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?
Author: Instytut Badań Organizacji Kultury
Year: 2020
Badania
Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
Title: Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
Author: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS; Andrzej Stawicki; Izabela Pastuszko; llona Woźniak-Kostecka
Year: 2020
Badania
Europejski Sondaż Społeczny 2002-2018/19
Title: Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19
Author: Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński, Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFIS PAN)
Year: 2020
Badania
Nastolatki 3.0
Title: Nastolatki 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów
Author: NASK
Year: 2019
Badania
Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Title: Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Author: European Commission
Year: 2019
Badania
Muzea w 2018 roku
Title: Muzea w 2018 roku
Author: NIMOZ
Year: 2019