MONOTORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NEI COMPARTI IN EMILIA-ROMAGNA

Date of publication: 31.12.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

W pierwszym półroczu 2020 roku na zlecenie władz Emilii - Romanii, regionu administracyjnego w północnych Włoszech, z siedzibą władz w Bolonii, przeprowadzono badanie mające na celu określenie skutków, jakie na sektor kultury w tym regionie wywarły przyjęte środki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń COVID-19.

Na zdjęciu znajduje się panorama miasta - Bolonii. Na pierwszym planie widoczne są dachy budynków z czerwonej cegły oraz kontury ulic. Na drugim planie widoczne jest błękitne niebo, z odblaskiem słońca (bliżej prawego, górnego rogu)
fot. Pixabay

Badania ( w trzech etapach)  zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety (udostępnionej online) skierowanej do: stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, przedsiębiorstw, organów administracji publicznej, muzeów, bibliotek, archiwów, organizatorów działalności i imprez kulturalnych, galerii, kin, a także osób, instytucji i przedsiębiorstw świadczących usługi w sektorze związanym z rozrywką i kulturą. W pierwszym etapie badania (od 24 lutego do 31 marca) ewaluacji poddano 600 działań ww. podmiotów, a od 1 do 30 kwietnia ewaluacją objętych zostało 309 różnorodnych aktywności generowanych przez badane podmioty. Od 1 maja do 15 czerwca 2020 r. trwał trzeci etap badań, podczas którego oceniano oraz konsultowano ponowne otwarcie i „odwieszenie” działalności sektora usług kulturalnych w Emilii-Romanii.

Jak wskazali autorzy raportu straty finansowe w sektorze związanym z aktywnością kulturalną spowodowane wprowadzeniem środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń COVID-19 w regionie Emilia-Romania sięgają łącznie 45 mln euro. Nieuzyskane wpływy z tytułu biletów stanowiły 44,8 mln euro, z czego 15 mln w sektorze rozrywkowym (m.in. festiwale, teatry, przedstawienia), 12,8 mln w działalności kin, 4,6 mln w działalności muzeów.

Wszystkie części Raportu, podsumowujące kolejne etapy badania, znajdują się na stronie internetowej:

https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/osservatorio/studi-e-ricerche/politiche-culturali/monitoraggio-effetti-covid-19-sui-comparti-cultura/