Living Heritage and the COVID-19 pandemic

Date of publication: 31.12.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Od kwietnia 2020 roku UNESCO prowadzi badanie dotyczące wpływu pandemii na dziedzictwo kulturowe. Badanie internetowe skierowane jest do szerokiego grona interesariuszy niematerialnego dziedzictwa, a zwłaszcza do przedstawicieli tych państw członkowskich, które ratyfikowały Konwencję o Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (ang.  Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Celem badań jest ukazanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na tzw. „żywe dziedzictwo”, za które uznaje się niematerialne dziedzictwo kulturowe. Badania są próbą odpowiedzi na pytanie czy niematerialne dziedzictwo kulturowe zostanie przekształcone, zmienione, a w jakim stopniu stanie się źródłem inspiracji dla społeczności, w trudnym czasie pandemii.

Na zdjęciu znajduje się kobieta. Kobieta ma kolorowy makijaż - twarz ma pomalowaną na kolory - niebieski i różowy. Kobieta grana małym flecie..
fot. Pixabay

Badanie prowadzone jest za pomocą kwestionariusza, zawierającego pytanie otwarte – w którym respondenci zapisują pandemiczne doświadczenia związane z niematerialnym dziedzictwem. W sierpniu 2020 r. opublikowano podsumowanie wyników, uzyskanych na podstawie 200 odpowiedzi nadesłanych z 70 krajów. 94% badanych wskazała, że pandemia miała wpływ na niematerialne dziedzictwo kulturowe. 59% badanych uznało, że obecnie wymagane są innowacyjne metody i środki przekazywania niematerialnego dziedzictwa z pokolenia na pokolenie. 26% wypowiedziało się o funkcji integracyjnej niematerialnego dziedzictwa dla społeczności, jaką może ono pełnić podczas pandemii. 

Badanie jest aktywne, a ankieta znajduje się pod linkiem: http://bit.ly/livingheritageexperience

Raport źródłowy „Living heritage and the covid-19 pandemic” dostępny UNESCO: https://ich.unesco.org/doc/src/8GA-snapshot_on_survey_living_heritage_pandemia-EN.pdf